اين ساختار براي مواقعي خوبه كه تعداد شرطامون زياد باشه مثلا اگه بخوايم برنامه اي بنويسيم كه يك عدد رو بگيره و

از يك تا 10 بررسي كنه و مثلا اگه عددمون 7 بود چاپ كنه 7 يا اگه 3 بود چاپ كنه 3 و .....

Select Case گزینه خوبی برای تصمیم گیری از بین مقادیر مختلف هستش.

بر عکس ElseIf خوانایی برنامه با Select Case بالا ميره .


شكل كلي دستور :

اين ساختار براي مواقعي خوبه كه تعداد شرطامون زياد باشه مثلا اگه بخوايم برنامه اي بنويسيم كه يك عدد رو بگيره و

از يك تا 10 بررسي كنه و مثلا اگه عددمون 7 بود چاپ كنه 7 يا اگه 3 بود چاپ كنه 3 و .....

Select Case گزینه خوبی برای تصمیم گیری از بین مقادیر مختلف هستش.

بر عکس ElseIf خوانایی برنامه با Select Case بالا ميره .


شكل كلي دستور :


کد:

کد:

Select Case عبارت Case 1 عبارت مجموعه دستورات 1 Case 2 عبارت مجموعه دستورات 2 Case n عبارت مجموعه دستورات n Case Else مجموعه دستورات Else End Selectدر این دستور عبارتی را که می خواهیم مقادیر مختلف آن را چک کنیم در جلوی Select Case می نویسیم.

سپس هر مقدار را در جلوی Case می نویسیم.

اگر مقدار ارزیابی شده عبارت مورد نظر برابر هر کدام از حالات باشد مجموعه دستورات بعد از آن حالت اجرا شده

سپس دستور Select Case خاتمه می یابد.

اگر هیچ کدام از حالات درست نباشد مجموعه دستورات Else اجرا می شود.


مثال:

کد:
کد:

Select Case sVal Case 0 Text1.Text = "zero" Case 1 Text1.Text = "One" Case 2 Text1.Text = "Two" Case 3 Text1.Text = "Three" Case 4 Text1.Text = "Four" Case 5 Text1.Text = "Five" Case Else Text1.Text = "Error..." End Select


در دستور Select Case از To برای انتخاب محدوده ای از اطلاعات استفاده می شود.

مثال:

کد:

Case 10 To 20

همينچنين برای استفاده از عملگر های رابطه ای باید کلمه Is را نیز به کار برد.

مثال:

کد:

Case Is >50

از کاما نیز میتوان برای OR کردن عبارات استفاده کرد.

مثال:

کد:

Case Is <> 0, 10 To 20

اگر مقدار مخالف صفر باشد یا بین 10 تا 20 باشد مجموعه دستورات انجام می شود