[عکس: Tameshk-0013-480x267.jpg]
منهول ها درنمای کلی راه دسترسی به خط لوله می باشد. نیاز به دسترسی ممکن است به یکی ازدلایل زیرباشد:
● لایروبی خط لوله
● بازرسی خط لوله
● تعمیر خط لوله
یکی دیگر از مصارف منهول تجمیع چند خط لوله و تبدیل آن به یک خط لوله می باشد. خط لوله خروجی می تواند هم اندازه یا بزرگتر از خط لوله ورودی باشد. در نقاط تجمیع چند خط لوله احتمال گرفتگی خط وجود دارد بنابرین بهتر است به جای استفاده از سه راهی و یا چهار راهی پلی اتیلن از منهول های پلی اتیلن استفاده گردد. معمولآ جهت سهولت در دسترسی، داخل منهول ها پله نیز نصب می گردد که فواصل این پله ازیکدیگر ۳۵-۳۰ سانتی مترمی باشد. توصیه می گردد در صورت امکان اتصالات خطوط لوله درقسمت پایین منهول صورت پذیرد در غیر این صورت دسترسی مشکل یا غیرممکن خواهدبود.
منهول های این شرکت باتوجه به اطلاعات داده شده ازطریق خریدار توسط واحد طراحی، طراحی می گردد پس از تآیید نهایی توسط خریدار به قسمت تولید فرستاده می گردد.
منهول ها به دو دسته منهول جانبی و منهول گذر مستقیم تقسیم می گردد
منهول گذر مستقیم از یک شفت با قطری بزرگتر از لوله های ورودی و خروجی تولید گشته و این لوله ها از جوانب های مختلف به منهول ورود و یا خروج پیدا می کند.
این منهول بیشتر برای خط لوله های کوچکتر از ۱۰۰۰ میلیمتر توصیه می گردد.
کوچکترین شفت قابل استفاده در این منهول ۸۰۰ میلیمتر می باشد برای بهبود در دسترسی بهتر این شفت انتخاب قطری بالاتر با برابریا ۱۰۰۰ میلیمتر داشته باشد.
منهول های جانبی دارای یک شفت (معمولآ ۱۰۰۰ میلیمتر)می باشد که به صورت جانبی به یک طرف خط لوله متصل شده است. ازطرف دیگر می توان ورودی های دیگری نیز به این خط لوله متصل گردد از عمده محسنات این منهول ها می توان به کاهش هزینه ی منهول، افزایش سرعت نصب، عرض حفاری کمتر (نسبت به منهول های گذرمستقیم)، عدم توقف سیال در منهول و افزایش دبی خروجی می توان اشاره کرد. برای خط لوله ها با سایزهای بزرگتراز ۱۲۰۰ میلیمتر کاهش هزینه و افزایش سرعت توصیه می گردد از این نوع منهول استفاده گردد.درنگاه کلی، منهول پلی اتیلن باعث کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و افزایش عمر منهول می گردد. به جهت ضریب زبری پایینن و انعطاف پذیری درمقابل رانش زمین، و آب بندی کامل کیفیت خط انتقال را افزایش می دهد.منبع:منهول پلی اتیلن شریان کاو