از جمله محدودیت های وب نداشتن فونت مناسب برای زبان پارسی است. بسیاری از سایت هایی که به زبان فارسی هستند اغلب از چند فونت رایج مانند Tahoma و یا Arial استفاده می*کنند.
اما می توان این محدودیت را با استفاده از فونت های فارسی که برای وب طراحی شده اند از میان برداشت. با استفاده از این فونت ها در طراحی وب سایت می توانید جلوه ی زیباتری به سایت خود دهید. برای این کار موارد زیر را انجام دهید.
ابتدا فایل زیر را دانلود کرده و آن را از حالت فشرده خارج کنید.

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

پوشه fonts را در جای مناسب کپی کنید.
کد زیر را میتوانید در ابتدای فایل css خود وارد کرده یا در فایل html وارد کنید.

در ابتدای فایل css:

کد:
@font-face {
 font-family: 'BBadr';
 src:
  url('fonts/BBadr.eot?#') format('eot'), /* IE6–8 */
  url('fonts/BBadr.woff') format('woff'), /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/
  url('fonts/BBadr.ttf') format('truetype'); /* Saf3—5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */}

در فایل html:

<style type="text/css" media="all">

کد:
@font-face {
 font-family: 'BBadr';
 src: url('fonts/BBadr.eot?#') format('eot'), /* IE6–8 */
    url('fonts/BBadr.woff') format('woff'), /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/
    url('fonts/BBadr.ttf') format('truetype'); /* Saf3—5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */
} 

</style>
توجه کنید که برای هر فونتی که میخواهید استفاده کنید باید این کار را انجام دهید. در این مثال فونت BBadr اضافه شده است. برای اضافه کردن فونت جدید فقط کافیست این خطوط را کپی کنید و نام فونت جدید را جایگزین کنید.

حال کافیست فونت را برای تگ مربوطه ست کنید.

برای مثال می*توانید فونت اصلی بدنه را در فایل css اینگونه تعریف کنید.

کد:
body {font-family: 'BBadr';}
فونت نازنین:
به نام خداوند جان و خرد *** کزین برتر اندیشه برنگذرد
فونت یکان:
به نام خداوند جان و خرد *** کزین برتر اندیشه برنگذرد
فونت ترافیک:
به نام خداوند جان و خرد *** کزین برتر اندیشه برنگذرد

منبع: [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]