[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]Max یک ربات تلگرام سازمان دهنده رویدادهای گروه است و به عنوان یک دستیار به ایجاد هماهنگی در گروه های تلگرامی کمک می کند. این ربات به عنوان یک عضو از گروه به مکالمات شما افزوده می شود و وظیفه یادآوری رویدادهای برنامه ریزی شده، نمایش وقایع جدید و مرتب سازی رویدادهای در حال اجرا را انجام می دهد. برای استفاده از ربات باید حتما آن را به یکی از گروه های خود اضافه کنید.

توانایی ها:
سازمان دهی رویدادهای گروه

شرح دستورات(Commands):

/event: اضافه کردن رویداد
/in:ورود افراد
/out: نبود افراد
/maybe: اگر مطمئن نیستید
/statues: وضعیت رویدادهای فعلی
/attendees: لیست شرکت کنندگان رویدادهای اخیر
/help: دریافت لیست کامل دستورات و راهنمایی
زبانها:
English, Português (BR)
منبع: [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]