[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
آموزش زبان انگلیسی به روش مکالمه هوشمند. این ربات تلگرام قادر است انواع بخش های زبان انگلیسی از جمله گرامر، کلمات جدید، مکالمه، پاسخ به سوالات و غیره را به شما آموزش دهد. همچنین می توانید از بازی های این ربات برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنید.

آدرس وب سایت: [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

توانایی ها:
مکالمه زبان انگلیسی بصورت هوشمند با مخاطب
آموزش گرامر و دستورزبان انگلیسی
آموزش کلمات انگلیسی جدید
آموزش انگلیسی با استفاده از بازی و سرگرمی
نمایش آمار مربوط به یادگیری مخاطب

شرح دستورات(Commands):

/stats : نمایش آمار مربوط به یادگیری مخاطب
/vocabulary : آموزش کلمات جدید
/grammar : آموزش گرامر
/play : آموزش انگلیسی با بازی
/talk : مکالکمه آزاد با ربات
/help : راهنما
/setting : تنظیمات ربات
زبانها:

انگلیسی
منبع: [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]