سلام به همه
میخواستم برای پروژه خودم یک ریز فاکتور قرار بدم

البته فاکتور دارم ولی چون پروژه هست نیازمند ریز فاکتور هم هست

راهنمایی کنین ممنون