زانوی پلی اتیلنی عمدتآ جهت تغییر مسیر خط لوله مورد استفاده قرارمی گیرد. این زانوها باتوجه به اطلاعات داده شده توسط خریدار که شامل زاویه ی انحراف می باشد تولید و به محل پروژه انتقال داده می شود. در مکان هایی که شکستگی بیشتر از ۳۰درجه وجود دارد برای لوله ها با قطر داخلی بالاتر از ۸۰۰ میلیمتر توصیه می گردد که از زانوهای مرکب استفاده نمایند. زانوهای مرکب به زانوهایی گفته می شود که در ساختار آنها بیش از یک شکستگی وجود داشته باشد. برای مثال برای زانوهای ۵۰ درجه می توان از دو شکستگی ۲۵ درجه استفاده کرد این موضوع باعث میگردد سیال درون, ضربه ی کمتری به دیواره ی خط لوله دراین انحراف واردنماید.
زانو و سه راه ها از نقاطی درخط لوله می باشند که درصورت کوچک بودن قطر لوله امکان گرفتگی وجود دارد. بنابراین توصیه می گردد حدالمقدور در سایزهای پایین از زانو و سه راه کمتر استفاده شود.
سه راه و چهارراه پلی اتیلن
جهت کاهش هزینه ی انتقال در بعضی از مکان ها می بایست دو یا سه خط لوله تجمیع گشته و توسط یک خط لوله با سایز یکسان یا بزرگتر به مسیر خود ادامه دهد این تجمیع یکسان سازی توسط سه راه و چهارراه صورت می پذیرد.
جهت اتصال یک خط فرعی به خط اصلی نیز از سه راه استفاده می شود. همانگونه که در زانوهای پلی اتیلن توضیح داده شده بهتر است این زوایای اتصال تا حدامکان به گونه ای باشد که سیال ضربه ی کمتری به دیواره ی سه راه وارد کند در غیر این صورت بهتر است با استفاده از زانوی پلی اتیلن مسیرخط لوله پلی اتیلن را تغییر داده تا بتوان برخورد این دو خط لوله با زاویه ی بهتری صورت پذیرد مصرف این اتصالات در مکان هایی است که یا خط لوله دارای قطر داخلی بیشتر ۸۰۰ میلیمتر باشد که این با کاهش تعداد منهول های پلی اتیلن باعث کاهش هزینه ها می گردد و یا امکان استفاده از منهول های پلی اتیلن درمحل مورد نظر نباشد.منبع:لوله پلی اتیلن شریان کاو