[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] مترجمی
Instant Translate یکی از بهترین [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]های مترجمی است که قادر به ترجمه 104 زبان مختلف است. تنها کافی است متن را در اختیار ربات قرار دهید. برای تنظیم و دیدن زبان های مقصد می توانید از دستورات /tolang و /mylang استفاده کنید.


توانایی ها:

پشتیبانی از زبان های مختلف
سرعت و دقت مناسب
کاربری آسان


شرح دستورات(Commands):

/mylang: نمایش زبان مقصد کنونی
/tolang: تنظیم زبان مقصد
/help : راهنما
زبانها:

English