Gimme a Beard یک [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] جالب و سرگرم کننده است که با آن می توانید ریش های خنده دار به چهره افراد مختلف اضافه کنید. بعد از شروع [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] کافی است عکس را در اختیار [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] قرار دهید. چندین مدل ریش مختلف وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید.