خودم از این آموزشا یاد گرفتم
توی این آموزش فرض شده که شما هم برنامه نویسی بلدین
و هم اسمبلی
اگر اسمبلی بلد نیستین نگرا نباشید
من هم بلد نبودم
ولی از روی آموزشها و آرام آرام یاد گرفتم
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]