بدافزار اصطلاحی کلی برای برنامه*های رایانه*ای مخرب مانند انواع ویروس*ها، کرم*ها و برنامه*های مشابه آن است. بدافزار می*تواند به چند روش به شما ضربه بزند. ممکن است با ربودن رمزهایتان و هر چیز دیگری که تایپ می*کنید، به حساب*های کاربری*تان دسترسی پیدا کند یا از رایانه*تان برای حمله به دیگر رایانه*ها استفاده کند. بدافزار حتی می*تواند فایل*هایتان را بازرسی کرده یا اطلاعاتی که روی رایانه ذخیره کرده*اید را به جای دیگری ارسال کند.
برخی گونه*های اصلی Malware عبارتند از:
اسب تروآ (Trojan horse): این گونه بدافزار برنامه مخربی است که خود را درون نرم*افزارهای به*ظاهر بی*خطر پنهان می*کند. همان*طور که در افسانه اسب تروآ اشاره شده است این نوع بدافزار در آغاز به نظر بی*خطر می*آید یا اصلا تشخیص داده نمی*شود. او منتظر می*ماند و در موقع مناسب با آغاز حمله تهدیدش را عملی می*سازد.

ویروس (Virus)، کِرم (Worm): این دو بدافزار بسیار به یکدیگر نزدیک*اند و به همین دلیل اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می*شوند. ویروس برای انتقال از رایانه*ای به رایانه دیگر نیازمند اقدام کاربر است: مانند ارسال مجدد ایمیل. اما کِرم به*طور اتوماتیک گسترش می*یابد. همه انواع بدافزار به*طور بالقوه از امکان انتشار و تخریب مؤثر برخوردارند.
چرا باید درباره این نوع حمله هشیار باشیم؟

بدافزار راه مناسبی برای رخنه*گران است تا برنامه*های نظارتی*شان را به منظور جمع*آوری اطلاعات درباره شما یا شناسائی فعالیت*هایتان اجرا کنند. هر کاربر اینترنتی در معرض آسیب دیدن از سوی بدافزار است.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]