سلام خسته نباشید.
من یه برنامه ای نوشتم که یه عکسیو ایجاد میکنه و یه متنیو میندازه توی عکس..
میخواستم ببینم چطور میتونم اون متنو بندازم وسط عکس؟ طول و عرض عکسو گرفتم تقسیم بر 2 کردم دادم به x و y متن، نشد...
کسی میتونه کمکم کنه؟ ممنونم
این کد ایجاد متن:
کد:
using (Font font = new Font("Arial", 100f))
using (Graphics G = Graphics.FromImage(pictureBox1.Image))
{
G.TextRenderingHint = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.AntiAliasGridFit;
G.DrawString("Hello World", font, Brushes.White, pictureBox1.Image.Width /2, pictureBox1.Image.Height /2);
Application.DoEvents();
}
pictureBox1.Invalidate();
لینک دانلود پروژه:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]