سلام دوستان
برای فرم ثبت نام یه سری اطلاعات رو از طریق ویو میگیریم و یه سری اطلاعات دیگرو باید از طریق سرور در دیتابیس زخیره کنیم مثل کد فعال سازی و وضعیت کاربر مشکلم اینجاست که بلد نیستم که چه جوری داده هارو از طریق کد ست کنم تا در دیتابیس زخیره بشه ... از دوستانی که بلدن خواهشن راهنمایی کنید تشکر.

public ActionResult register([Bind(Include = "User_Name,L_F_name,Mail,Phone,Users_Pw,Age,Se x")]Memberss memberss)
{

if (ModelState.IsValid)
{
db.Memberss.Add(f_l_memberss);
db.SaveChanges();
return RedirectToAction("Index");
}
return View();