[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] داینامیک

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] داینامیک به روشی گفته می شود که در آن وب سایت دارای کنترل پانل برای مدیریت آن می باشد که صاحب وب سایت می تواند با آموزشی که از [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] می بیند مطالب وب سایت را مدیریت نماید. [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]های دینامیک با استفاده از سیستم های مدیریت محتوای موجود و یا از پایه توسط زبان های برنامه نویسی تحت وب سمت سرور نظیر php و asp.net نوشته می شوند. امروزه سایت های دینامیک با توجه به مزایای آن نسبت به استاتیک طرفدار بیشتری دارند و سایت های استاتیک بسیار کمتر از قبل ایجاد می گردند.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] استاتیک

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] استاتیک به روشی از [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] گفته می شود که در آن وب سایت سیستم مدیریت محتوا ندارد و صرفا با استفاده از html و css راه اندازی می گردد. این نوع سایت ها کنترل پانلی برای ویرایش محتوای وب سایت ندارند و در صورتی که نیاز به تغییری در آینده بر روی وب سایت بود حتما می بایست توسط [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] انجام گردد. در مقابل سایت های استاتیک سایت های دینامیک وجود دارد که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.