همه ساله بسیاری از قراردادها و پروژه های حوزه فناوری اطلاعات، مانند پروژه هاي اتوماسیون، مالی، [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ، erp و ... دچار توقف، تعلیق و یا حتی شکست کامل میشوند؛ تا جایی که بر اساس یک تحقیق انجام شده، تقریبا نیمی از کسب و کار های ایالات متحده طی سال گذشته، تجربه حداقل یک پروژه ناموفق فناوری اطلاعات و ارتباطات را داشته اند. بر اساس این پژوهش، دلیل اصلی حدود سه چهارم از این شکست ها، کافی نبودن منابع به تناسب نیاز کسب و کار هدف و تعهدات قراردادی بوده است. اینکه بخش اعظمی از اقدامات یک صنعت به دلیل رخدادی مشابه، با شکست روبرو شده و این موضوع نیز تکرار میشود، قطعا معضلی جدی در مسیر صنعت را نشان میدهد، اما به طور قطع روش هایی منطبق با روش های موفق وجود دارد که مخاطرات ناشی از چنین تهدیدی را محدود کرده و کنترل میکند.

منطبق با چارچوب ITIL مدیریت ظرفیت یا همان Capacity Management فرایندی مدون از فاز طراحی در چرخه حیات سرویس است؛ هرچند در فازهای راهبردی و بهره برداری سرویس نیز حمایت شده و تحقق تعهدات آن مورد پایش مستمر قرار میگیرد. کلیدی ترین هدف این فرایند، تدوین و به روز آوری طرح و مکانیزمی است که طی آن، از کفایت منابع تخصیص یافته به پروژه در جهت ایفای تعهدات ارائه داده شده به مشتری اطمینان حاصل شود و کفایت نیز بدان معنا که تناسب، تعادل و توازنی میان هزینه های ناشی از تخصیص یا عدم منابع به وجود آمده و البته که این امر کاری ساده تر از گام برداشتن روی مرز میان رقابت و مدیریت پروژه نیست!
منبع: [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]هوشمند
متن کامل مقاله: [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]