مهارت برنامه نویسی نیازمند استعداد و تمرین است. در برخی موارد به دلیل فراهم نشدن امکانات و شرایط آموزشی برای کودکان و نوجوانان، معمولا استعداد برنامه نویسی این افراد به شکل مناسبی ظهور پیدا نمی کند و در نتیجه، تا زمانی که در دانشگاه و یا سنین بالاتر فرصتی پیش نیامده باشد، زمینه رشد این استعدادهای ناب،فراهم نمی شود.

برای آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان علاقه مند مطالعه مقاله زیر را پیشنهاد میکنم.

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]