دنبال منبعی درمورد آموزش کامل الگوریتم ژنتیک هستم. (هم تئوری هم عملی) بعد از یادگرفتنش می خوام توی محیط متلب بنویسم. کسی می تونه کمکم کنه؟