سلام ی کدی نوشتم نمیدونم چرا کار نمیکنه
میشه بررسیش کنید؟
میخوام حرف های یک کلمه رو با فاصله زمانی کوتاه به صورت جدا بنویسه
مثل این

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ];

این هم کد:

<script>
text("programmer");

function text(a){
var e = 100;
for(v = 0;v<a.length;v++){
setTimeout(function(a,v){document.writeln(a[v]);}, e);
e+=100;
}
}
</script>