سلام
میخوام از داخل DataTable که فیلتر شده مثلا بر اساس کد ملی ، درون Data Row در یک فرم دیگری Row انتخاب شده رو فراخوانی کنم؟
مثلا: ((Dim m_edit As New member_edit(tables.Rows(grd_list.CurrentRow.Index
چه تغییری باید درون این کد اعمال بشه؟؟؟؟