سلام کسی میتونه در باره انجام این پروژه کمکم کنه؟خیلی واجبه

در این پروژه شما سعی در ایجاد یک پایگاه داده خواهید کرد و سعی می کنید در محیط qt این ارتباط را برقرار کنید
برنامه ای که شما می نویسید دارای ویژگی های زیر است:
پایگاه داده مورد استفاده MS Access می باشد
شما باید اطلاعات زیر را در محیط برنامه وارد نمایید که این اطلاعات همزمان در پایگاه داده با تغییر در محیط برنامه 2 نویسی ایجاد گردد.
نام a
نام خانوادگی b
سن c
شماره تلفن d
کد ملی e
متاهل یا مجرد بودن (این مورد دربرنامه را از radio button استفاده کنید) f
ثبت تاریخ روز g
علایق h

تمامی موارد بالا بجز مورد f باید توسط کاربر وارد شود

در ضمن باید برنامه خاصیت جستجو در پایگاه داده، ویرایش اطلاعات و حذف و اضافه کردن برخی موارد را داشته باشد
2تا user تعریف شود که یکی به عنوان اصلی و دیگری به عنوان عادی باشد که کاربر عادی فقط قابلیت ثبت مشخصات
خواسته شده را داشته باشد ولی کاربر اصلی قابلیت ثبت، ویرایش، جستجو، حذف و اضافه کردن متغییرها به محیط پایگاه داده های دیگری نیز ایجاد کند که همان سطح عملکرد کاربر عادی را داشته باشد.

همچنین کاربر اصلی می تواند user های دیگری هم ایجاد کند که همان عملکرد کاربر عادی را داشته باشد...