ممنون میشم اگه دوستان درباره تفاوت ها و محدودیت ها و نوع دیتا تایپ ها بین اس کیو ال 2012 و 2016 در مورد استفاده از column store index راهنمایی کنید