کاربرپسند بودن سایت مبحث قابل توجه در سئو سایت می باشد که تمامی تمرکز و توجه صاحبان سایت را باید به خود معطوف نماید. اهمیت موضوع بهینه سازی سایت و سئو سایت موجب می شود که بسیاری از صاحبان سایت ها تمرکز و توجه خود را بر روی الگوریتم های گوگل و متریک های مورد تاثیر سئو سایت قرار دهند و از بحث کاربرپسند بودن سایت دور گردند اما در حقیقت این تصوری اشتباه می باشد زیرا که گوگل نیز هدف خود را رضایتمندی کاربران خود تعیین نموده است پس این گفته می تواند اهمیت کاربرپسند بودن سایت را در مبحث سئو سایت و بهینه سازی سایت نشان دهد.


روند سئو سایت و اهمیت کاربرپسندی
الگوریتم های گوگل مانند الگوریتم پاندا ، الگوریتم پنگوئن ، الگوریتم مرغ مگس خوار ، الگوریتم کبوتر سفید و غیره تمامی متریک هایی در خود گنجانده اند. اگرچه گوگل الگوریتمی با عنوان کاربرپسند بودن سایت ندارد اما در آنالیزهای خود در گوگل آنالیتیک مشاهده می شود که عملکرد و رفتار کاربر در سایت تا چه اندازه مهم می باشد. در واقع روند سئو به سمت کاربرپسند بودن سایت گرایش می یابد. این جمله بدین معنا می باشد که ترافیکی که در سایت شما وجود دارد و نیز رفتاری که کاربران در سایت شما دارند، برندینگ و شناختی که دیگران از برند شما دارند تمامی متریک هایی هستند که در روند سئو سایت شما اثرگذار می باشند.آنالیز رفتار کاربر در سئو سایت
گوگل رفتار کاربران را در سایت شما بررسی می نماید. اینکه کاربران به واسط چه کلمات کلیدی وارد سایت شما شدند و وارد چه صفحه ای شدند و پس از آن چه صفحاتی را مشاهده نمودند و چه تایمی در آن صفحات سایت مانده اند. تمامی این اطلاعات می تواند تحلیلی از عملکرد رفتار کاربران در سایت شما باشد. bounce rate نیز فاکتور منفی در سئو سایت می باشد که درصدی از ترک سایت را به واسط کاربران نشان می دهد.موبایل فرندلی بودن در سایت
الگوریتم موبایل فرندلی بودن سایت نیز بیانگر اهمیت کاربرپسندی سایت در دستگاه های موبایل ، تبلت و غیره می باشد. تعداد کاربران موبایل همواره در حال افزایش می باشد و این افزایش تعداد کاربران موبایل موجب شده است که گوگل الگوریتم موبایل فرندلی را برای بررسی رضایتمندی کاربرانی که از موبایل وارد سایت می شوند باشد.