برای ساخت دیتابیس به همراه اسکریپت میتوانید از آموزش زیر استفاده کنید.ابتدا باید یک دیتابیس در SQL Server با نامی که در ابتدای اسکریپت مشخص شده ایجاد کنید.اسکریت را Drag کنید و در SQLServer رها کنید.و بعد از لیست که در تصویر میبینید نام دیتابیسی که ساختید و قصد اجرای اسکریپت را روی آن دارید را انتخاب کنید.و بعد گزینه ی Execute را کلیک میکنید تا اسکریت روی دیتابیسی که انتخاب کردید اجرا شود و جدول ها را ایجاد کند.