تازگی ها من ابزار سئو رایگان که فارسی است آشنا شدم و کار می کنم ,کار کرد اون شبه به google analityc است لینک قرار دادم تا شما استفاده کنید
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]