سلام دوستان امکانش هست این کد توضیح بدین :

کد PHP:
#include<iostream> 

using namespace std
void shomi(int); 
int main(){ 
    
int num 5
    
shomi(num); 
    return 
0

void shomi(int number){ 
    if(
number 10
        
shomi(++number); 
    
cout <<number<<endl

خروجی
10
10
9
8
7
6

وقتی می گه number++ این یعنی چی؟ اول یک + number می ره تو shomi بعد تو اولین خط shomi خودش میاد یکی بهش اضافه می کنه یا نه ؟؟