سلام.
من دارم روی یک پروژه آموزشی کار میکنم البته به صورت تستی هست.

چندین قسمت پروژه دارای فیلم آموزشی هست .

من از کنترل mediaelement استفاده میکنم اما کار نمیکنه .کد:
 <Grid>
        <MediaElement HorizontalAlignment="Left" Name="Media" Source="img/Film.mp4"  LoadedBehavior="Manual" Height="250" Margin="10,10,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="497"/>
        <Button Content="play" Cursor="Hand"  HorizontalAlignment="Left" Margin="197,289,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="75"/>

قسمت کد دکمه هم این هست :

کد:
Media.play
در قسمت دیزاین نشون میده فیلم رو اما وقتی پروژه اجرا میکنم جاش سفید هست و play که میزنم کار نمیکنه اما وقتی خاصیت LoadedBehavior="Manual" روی play میزارم صداش پخش میشه ولی تصویر نه و قسمت مدیا سفید هست.

مشکل از چی هست ؟