سلام میخواستم برنامه ای بنویسم که باید سر شاخه و زیر شاخه داشته مثلا
بنویسم بانک و زیر شاخه هاش بشه بانک رفاه و ....
یعنی مثلا بانک با کد 100 و زیرشاخه هاش با کد های 100001 شروع بشه و تا اخر
که بعدا بتونم دفتر معین و دفتر کل رو درست کنم
ممنون میشم