سلام دوستان.
وفت بخیر
من میخوام از برنامه هام خروجی بگیرم اما با ارور " Default certificate could not be created. Publish aborting. " مواجه میشم ! چندین برنامه هم تست کردم.
جالب اینجاست ، قبلا با همین ویژوال استودیو (همین نسخه 2013) اون برنامه رو خروجی گرفتم و مشکلی نداشت اما الان همین ارور رو میده !

توی فروم های خارجی هم گشتم ، راه حلشون این بود :

"1) From the Menu Bar, Click Project-> Properties

2) In the Project Properties, click the tab labeled "Signing"

3) Click the Checkbox labeled 'Sign the ClickOnce manifests'. This enables the sub-section (directly below the checkbox) where you can point to a certificate.

4) Click on the button labeled 'Select From File...". In the directory listing.. I found several .pfx files in my project directory. I choose a random one (ProjectName_TemporyKey.pfx). Click Open. You'll be brought back to the properties form again.

5) From the sub-section described in step 3, click the button labeled "More Details...". This will display the certificate you've selected.

6) Click the button labelled "Install Certificate" and follow the prompts.

7) Save Solution

8) Publish your Solution. "
این رو هم انجام دادم اما نشد !

باز برای همه ی برنامه ها این مشکل پابرجاست.

کسی اطلاعی در این باره داره؟