سلام
واسه نوشتن برنامه برای وب سایت باید یه فایل رابط به زبان pho نوشت و از طریق اون در اندروید استفاده کرد درسته؟


حالا یه مشکل من فایل رابط رو ساختم ولی با خطا های زیادی مواجه شدم.

مشکل این کد کجاس که اطلاعات رو از دیتابیس نمیخونه فقط شکلک ها رو نمایش میده
کد PHP:
<?php
include 'config.php';


$id=$_POST['id'];
//$id=27;


    
$sql="Select * from `wp_posts` where ID=$id";
    
$result=mysql_query($sql);
    
$row=mysql_fetch_array($result);
    
//$g=str_replace("\n","•",$row[4]);
        
$g=$row[4];
    echo 
getname($row[1])."☻";
    echo 
$row[2]."☻";
    echo 
$g."☻";
    echo 
$row[5]."☻";
    echo 
$row[8]."☻";
    echo 
$row[22]."☻";
    
    
    
    
    
    function 
getname($id){
        
    
$sql="Select * from `wp_users` where ID=$id";
    
$result=mysql_query($sql);
    
$row=mysql_fetch_array($result);
    return 
$row[9];
        
    }