با سلام .
من برای اجرای برنامه گرافیکی با کامپایلر borland c++ 5.2.2 این سورس را وارد کردم .

#include <graphics.h>
#include <conio.h>

int main ()
{
initwindow(400,600,"onvane safe,200,300);

getch ();
return 0;
}

ولی در هنگام اجار با خطای BGI graphic under notsuportet .

لطفا راهنمایی کنید .