به سایت*هایی داینامیک گفته می*شود که که احتیاج به آپدیت همیشگی داده*ها و مطالب داشته باشند و با توجه به خواسته*های و کاربردی که [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] دارد طراحی و توسعه یافته باشند. تعرفه*های طراحی سایت داینامیک و حفظ این سایت*ها نسبت به سایت*های استاتیک زیاد است اما هزینه*های بعدی را ندارد.
فرق عمده سایت*های دینامیک و استاتیک در تولید محتوای این سایتهاست، در این گونه سایت*ها تولید محتوا بر عهده کاربر است. کاربر هر زمانی می*تواند داده*های قسمت*های گوناگون سایت را عوض کند ولی در سایت*های استاتیک داده*ها از ناحیه کاربران قابل تغییر دادن و ادیت نیست، برای عوض کردن داده*های سایت*های استاتیک نیازمند شرکتی می*باشید که طراحی سایت را برای شما محقق کند.
در حال حاضر بسیاری از سایت*ها به حالت داینامیک طراحی می*گردند تا کاربران به راحتی قادر باشند خودشان مدیریت سایتشان را در اختیار داشته باشند و بدون نیاز به مهارت خاصی در این عرصه و با حداقل زمان ممکن برای سایتشان تولید محتوا کنند. مطابق با خصوصیات خیلی عالی سایت*های داینامیک شرکت ما نیز اساس طراحی سایت های*اش را بر طراحی داینامیک گذاشته است و همه سایت*های طراحی شده بوسیله کار*شناسان و متخصصان ما به نحوه داینامیک است.