سلام ب دوستان عزیز.من جواب این سوالو میخواستم. "تابعی بنویسید ک دو لیست مرتب را دریافت کرده،انها را طوری ادغام کند ک نتیجه حاصل نیز مرتب باشد"
ممنون از لطفتون