ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
 1. #1
  sina
  sina
  Guest

  آموزش هاي مرتبط با windbg

  با سلام
  سعي ميكنيم در اين تاپيك تا اونجايي كه ميتونم و بلدم كار با ديباگر مايكروسافت رو آموزش بدم .
  اين ديباگر در هنگام آناليز كردن باگ ها خيلي ميتونه بهمون كمك كنه

  خوب ما يه برنامه آسيب پذير رو خودمون مينويسيم و در طول آموزش هاي اين تاپيك ازش استفاده ميكنيم

  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  int main (int argc, char **argv){
    char buff[100];
    
    if(argc>1){
      strcpy(buff,argv[1]);
    }
    
    printf("%s", buff);
    
    _getch();
    return 0;
  
  }

  بسيار خوب ، ما ترتيب خاصي نداريم ! سعي ميكنم هر چي كه بدردميخوره رو اينجا بنويسم ، شما هم اگه خواستين ادامه بدين لطفا مثل من جلو برين ( با مثال !*)

  خوب هنگامي كه يك برنامه رو در اين ديباگر باز كردين ، براي شروع شدن ديباگينگ از كامند g استفاده كنيد :
  بطور مثال من برنامه خودمون رو باز ميكنم : ( موقع اجرا شدن در بخش Argument يه چند تا كاراكتر رو بعنوان ورودي ميدم )


  کد:
  Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
  Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  
  CommandLine: "C:\Documents and Settings\Dear-User\My Documents\d3c0der.exe" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAa
  Symbol search path is: *** Invalid ***
  ****************************************************************************
  * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.      *
  * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.          *
  * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
  ****************************************************************************
  Executable search path is: 
  ModLoad: 00400000 00406000  image00400000
  ModLoad: 7c900000 7c9af000  ntdll.dll
  ModLoad: 7c800000 7c8f6000  C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
  ModLoad: 77c10000 77c68000  C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
  (244.a94): Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
  eax=00341eb4 ebx=7ffde000 ecx=00000004 edx=00000010 esi=00341f48 edi=00341eb4
  eip=7c90120e esp=0022fb20 ebp=0022fc94 iopl=0     nv up ei pl nz na po nc
  cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000       efl=00000202
  *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntdll.dll - 
  ntdll!DbgBreakPoint:
  7c90120e cc       int   3
  0:000> g
  (244.a94): Access violation - code c0000005 (first chance)
  First chance exceptions are reported before any exception handling.
  This exception may be expected and handled.
  eax=7efefefe ebx=00004000 ecx=003e25bc edx=41414141 esi=007e6ea8 edi=0022fffd
  eip=77c460c1 esp=0022fec8 ebp=0022ff78 iopl=0     nv up ei pl zr na pe nc
  cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000       efl=00010246
  *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll - 
  msvcrt!strcat+0x81:
  77c460c1 8917      mov   dword ptr [edi],edx ds:0023:0022fffd=41000000

  خوب حالا براي ديدن مقدار رجيستر ها ميتوني با دستور d اين كا رو انجام بديم ، مثلا اگه بزنيم d esp هر اطلاعاتي كه در Stack pointer هست رو به ما ميده :

  کد:
  0:000> d esp
  0022fec8 58 f5 3c 01 da 12 40 00-00 ff 22 00 bb 24 3e 00 X.<...@..."..$>.
  0022fed8 78 2a 3e 00 b8 12 40 00-20 ff 22 00 00 e9 01 00 x*>...@. .".....
  0022fee8 c0 01 91 7c 48 fe 22 00-bb 01 91 7c 3c ff 22 00 ...|H."....|<.".
  0022fef8 00 e9 90 7c 10 00 00 00-41 41 41 41 41 41 41 41 ...|....AAAAAAAA
  0022ff08 41 41 41 41 41 41 41 41-41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA
  0022ff18 41 41 41 41 41 41 41 41-41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA
  0022ff28 41 41 41 41 41 41 41 41-41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA
  0022ff38 41 41 41 41 41 41 41 41-41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 41


  41 همون هگزادسيمال حرف A هست كه ما بعنوان ورودي به برنامه داديم ! همون طور كه ميبينيد به پشته رفته . . .

  براي Disassemb كردن هم ميتونيم آدرس دهي داشته باشيم ، يا اين كه صرفا يك آدرس رو Disassemb كنيم يا يك رجيستر رو !
  واسه هر سه تا مثال ميزنم ، اول بين دو تا آدرس :  کد:
  0:000> u 77c460c1 77c46131
  msvcrt!strcat+0x81:
  77c460c1 8917      mov   dword ptr [edi],edx
  77c460c3 83c704     add   edi,4
  77c460c6 bafffefe7e   mov   edx,7EFEFEFFh
  77c460cb 8b01      mov   eax,dword ptr [ecx]
  77c460cd 03d0      add   edx,eax
  77c460cf 83f0ff     xor   eax,0FFFFFFFFh
  77c460d2 33c2      xor   eax,edx
  77c460d4 8b11      mov   edx,dword ptr [ecx]
  77c460d6 83c104     add   ecx,4
  77c460d9 a900010181   test  eax,81010100h
  77c460de 74e1      je   msvcrt!strcat+0x81 (77c460c1)
  77c460e0 84d2      test  dl,dl
  77c460e2 7434      je   msvcrt!strcat+0xd8 (77c46118)
  77c460e4 84f6      test  dh,dh
  77c460e6 7427      je   msvcrt!strcat+0xcf (77c4610f)
  77c460e8 f7c20000ff00  test  edx,0FF0000h
  77c460ee 7412      je   msvcrt!strcat+0xc2 (77c46102)
  77c460f0 f7c2000000ff  test  edx,0FF000000h
  77c460f6 7402      je   msvcrt!strcat+0xba (77c460fa)
  77c460f8 ebc7      jmp   msvcrt!strcat+0x81 (77c460c1)
  77c460fa 8917      mov   dword ptr [edi],edx
  77c460fc 8b442408    mov   eax,dword ptr [esp+8]
  77c46100 5f       pop   edi
  77c46101 c3       ret
  77c46102 668917     mov   word ptr [edi],dx
  77c46105 8b442408    mov   eax,dword ptr [esp+8]
  77c46109 c6470200    mov   byte ptr [edi+2],0
  77c4610d 5f       pop   edi
  77c4610e c3       ret
  77c4610f 668917     mov   word ptr [edi],dx
  77c46112 8b442408    mov   eax,dword ptr [esp+8]
  77c46116 5f       pop   edi
  77c46117 c3       ret
  77c46118 8817      mov   byte ptr [edi],dl
  77c4611a 8b442408    mov   eax,dword ptr [esp+8]
  77c4611e 5f       pop   edi
  77c4611f c3       ret
  77c46120 cc       int   3
  77c46121 cc       int   3
  77c46122 cc       int   3
  77c46123 cc       int   3
  77c46124 cc       int   3
  msvcrt!strdup:
  77c46125 8bff      mov   edi,edi
  77c46127 55       push  ebp
  77c46128 8bec      mov   ebp,esp
  77c4612a 57       push  edi
  77c4612b 8b7d08     mov   edi,dword ptr [ebp+8]
  77c4612e 85ff      test  edi,edi
  77c46130 742e      je   msvcrt!strdup+0x3b (77c46160)
 2. 2
 3. #2
  sina
  sina
  Guest
  Disassemb كردن يك آدرس :

  0:000> u 0022fef8
  0022fef8 00e9 add cl,ch
  0022fefa 90 nop
  0022fefb 7c10 jl 0022ff0d
  0022fefd 0000 add byte ptr [eax],al
  0022feff 004141 add byte ptr [ecx+41h],al
  0022ff02 41 inc ecx
  0022ff03 41 inc ecx
  0022ff04 41 inc ecx


  Disassemb كردن يك رجيستر :

  0:000> u esp
  0022fec8 58 pop eax
  0022fec9 f5 cmc
  0022feca 3c01 cmp al,1
  0022fecc da12 ficom dword ptr [edx]
  0022fece 40 inc eax
  0022fecf 0000 add byte ptr [eax],al
  0022fed1 ff22 jmp dword ptr [edx]
  0022fed3 00bb243e0078 add byte ptr [ebx+78003E24h],bh  خوب براي ديدن Modules هايي كه لود شدند ، از كامند lmf استفاده ميكنيم :


  0:000> lmf
  start end module name
  00400000 00406000 image00400000 image00400000
  77c10000 77c68000 msvcrt C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
  7c800000 7c8f6000 kernel32 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
  7c900000 7c9af000 ntdll ntdll.dll
 4. 1
 5. #3
  sina
  sina
  Guest
  خوب بريم پارت دوم
  يه پلاگين خيلي جالب رو ميخوام معرفي كنم
  خيلي وقتا هست كه ميخوايم بدونيم برنامه ايي كه توش آسيب پذيري پيدا كرديم قابل اكسپلويت شدن هست يا نه ؟!

  اين پلاگين موقع ديباگ ، وقتي كامند g ر وزدين ( يعني ران شد ) و Access violation گرفتيد ، اين كامند ها رو بزنيد :

  0:000> g
  (8c.ba8): Access violation - code c0000005 (first chance)
  First chance exceptions are reported before any exception handling.
  This exception may be expected and handled.
  eax=7efefefe ebx=00004000 ecx=003e25bc edx=41414141 esi=007eb30c edi=0022fffd
  eip=77c460c1 esp=0022fec8 ebp=0022ff78 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
  cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00010246
  *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll -
  msvcrt!strcat+0x81:
  77c460c1 8917 mov dword ptr [edi],edx ds:0023:0022fffd=41000000
  0:000> !load msec.dll
  0:000> !exploitable
  Exploitability Classification: EXPLOITABLE
  Recommended Bug Title: Exploitable - User Mode Write AV starting at msvcrt!strcat+0x0000000000000081 (Hash=0x397c3d57.0x7134571f)

  User mode write access violations that are not near NULL are exploitable.


  مقداري كه مقابل Exploitability Classification قرار گرفته ، وضعيت رو نشون ميده ، كه در مثال بالا به وضوح ميتونيد ببينيد !


  براي نمايش پشته از اين كامند ميتونيد استفاده كنيد :

  0:000> kd
  0022ff78 41414141
  0022ff7c 41414141
  0022ff80 41414141
  0022ff84 41414141
  0022ff88 41414141
  0022ff8c 41414141
  0022ff90 41414141
  0022ff94 41414141
  0022ff98 41414141
  0022ff9c 41414141
  0022ffa0 41414141
  0022ffa4 41414141
  0022ffa8 41414141
  0022ffac 41414141
  0022ffb0 41414141
  0022ffb4 41414141
  0022ffb8 41414141
  0022ffbc 41414141
  0022ffc0 41414141
  0022ffc4 41414141


  نمايش stack frame

  0:000> .frame
  00 0022ff78 41414141 msvcrt!strcat+0x81


  نمايش پشته براي همه thread ها


  0:000> !uniqstack
  Processing 1 threads, please wait

  . 0 Id: 8c.ba8 Suspend: 1 Teb: 7ffdf000 Unfrozen
  Start: *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for image00400000
  image00400000+0x1220 (00401220)
  Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: 3
  ChildEBP RetAddr
  WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
  0022ff78 41414141 msvcrt!strcat+0x81
  0022ff7c 41414141 0x41414141
  0022ff80 41414141 0x41414141
  0022ff84 41414141 0x41414141
  0022ff88 41414141 0x41414141
  0022ff8c 41414141 0x41414141
  0022ff90 41414141 0x41414141
  0022ff94 41414141 0x41414141
  0022ff98 41414141 0x41414141
  0022ff9c 41414141 0x41414141
  0022ffa0 41414141 0x41414141
  0022ffa4 41414141 0x41414141
  0022ffa8 41414141 0x41414141
  0022ffac 41414141 0x41414141
  0022ffb0 41414141 0x41414141
  0022ffb4 41414141 0x41414141
  0022ffb8 41414141 0x41414141
  0022ffbc 41414141 0x41414141
  0022ffc0 41414141 0x41414141
  0022ffc4 41414141 0x41414141
  0022ffc8 41414141 0x41414141
  0022ffcc 41414141 0x41414141
  0022ffd0 41414141 0x41414141
  0022ffd4 41414141 0x41414141
  0022ffd8 41414141 0x41414141
  0022ffdc 41414141 0x41414141
  0022ffe0 41414141 0x41414141
  0022ffe4 41414141 0x41414141
  0022ffe8 41414141 0x41414141
  0022ffec 41414141 0x41414141
  0022fff0 41414141 0x41414141
  0022fff4 41414141 0x41414141
  0022fff8 00000000 0x41414141

  Total threads: 1
 6. 2
 7. #4
  sina
  sina
  Guest
  نمايش همه ي رجيسترها

  0:000> .frame /r
  00 0022ff78 41414141 msvcrt!strcat+0x81
  eax=7efefefe ebx=00004000 ecx=003e25bc edx=41414141 esi=007eb30c edi=0022fffd
  eip=77c460c1 esp=0022fec8 ebp=0022ff78 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
  cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00010246
  msvcrt!strcat+0x81:
  77c460c1 8917 mov dword ptr [edi],edx ds:0023:0022fffd=41000000


  كامند k هم call stack* رو نشون ميده


  0:000> k
  ChildEBP RetAddr
  WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
  0022ff78 41414141 msvcrt!strcat+0x81
  0022ff7c 41414141 0x41414141
  0022ff80 41414141 0x41414141
  0022ff84 41414141 0x41414141
  0022ff88 41414141 0x41414141
  0022ff8c 41414141 0x41414141
  0022ff90 41414141 0x41414141
  0022ff94 41414141 0x41414141
  0022ff98 41414141 0x41414141
  0022ff9c 41414141 0x41414141
  0022ffa0 41414141 0x41414141
  0022ffa4 41414141 0x41414141
  0022ffa8 41414141 0x41414141
  0022ffac 41414141 0x41414141
  0022ffb0 41414141 0x41414141
  0022ffb4 41414141 0x41414141
  0022ffb8 41414141 0x41414141
  0022ffbc 41414141 0x41414141
  0022ffc0 41414141 0x41414141
  0022ffc4 41414141 0x41414141
 8. #5
  adminmsp
  مدیر کل و موسس سایت
  تاریخ عضویت
  1970 Jan
  محل سکونت
  M.S.P Soft
  نوشته ها
  1,590
  759
  476
  ممنون به خاطر مطالب زيباي شما ؟منتظر قسمت هاي بعدي نيز هستيم ؟
  با M.S.P Soft به دنياي برنامه نويسي وارد شويد[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
 9. 1
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2