باسلام
چطوری میشه از محتویات فایلی که پسوند آن json باشد در زبان c++ استفاده کرد ؟