Html چیست؟
HTML مخفف HyperText Markup Language میباشد. Markup به معنی نشانه گذاری است و در html این بدین معناست که ما از برچسب ها (tag) برای انجام کار یا نشان دادن چیزی استفاده میکنیم . HyperText هم به معنی فرا متن میباشد که در html میتوان اینگونه تعریف کرد که ما از متن به جز نمایش دادن چیزی روی صفحه میتوانیم استفاده های دیگری کنیم. مثل لینک دادن.
Html یک زبان نشانه گذاری است و با زبان های برنامه نویسی (programming) و scripting متفاوت است.
تفاوت زبان های برنامه نویسی و scripting چیست؟
در زبان های scripting تا زمانی که کاربر در سایت اقدامی انجام ندهد کدها اجرا نمیشوند اما در زبان های برنامه نویسی بدون اینکه نیاز باشد کاربر کاری انجام دهد کدها اجرا میشوند.
از جمله زبان های برنامه نویسی میتوان به C ، C++ ، C# ، java و... اشاره کرد.PHP و Javascript هم نمونه هایی از زبان های scripting هستند. زبان html هم از زبان های markup میباشد که از tag ها استفاده میشود.
Html ستون های اصلی یک سایت را میسازد وبخش مهم در عین حال بسیار ساده است. در html نمیتوان به سایت زیبایی ظاهری داد. به طور مثال به مثال زیر توجه کنید. این صفحه فقط توسط کد های HTML ساخته شده است.
به دلیل اینکه اپلود عکس سخته لطفا به [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] مراجعه کنید.

blog.dotineco.ir