سلام چطوری میتونم برنامه ای بنویسم که ابتدا n رو بگیره بعد به تعداد n عدد بگیره وبعد چک کنه که اگر اعداد وارد شده به ترتیب کوچک به بزرگ وارد شده بودند yes رو چاپ کنه وگرنه no.