salam ye tamrin daram age mishe yeki rahnamaiim kone
barname iii dar zaban c plus plus ke n nomre az m danshjo daryaft konad be sorat matrix va balatarin o paiin tarin nomre har dars ro dar khoroji print konad ba tashakor age mishe ba tabe ham tozih bedid