سلام

ببخشید می خواستم الگوریتم زیر رو بهم بگید ممنون ! خیلی مهمه

الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت و اعداد اول کوچکتر از n را در خروجی چاپ کند !!!

لطفا