با سلام
دوستان ازتون خواهشمند هستم که راهنماییم کنید تا بتونم این نوع دکمه رو کلیک کنم.همه نوع دکمه میتونم کلیک کنم بجز این که خیلی ضروریه برام و نیاز دارم.


<div id="div_sMenu_text_wimax_auth.php" class="s_text" style="top: 101px;">
<table onclick="if(loading == 1) return;change_page(&quot;wimax_auth.php&quot;)" onmouseover="change_focus_over(&quot;div_sMenu_img_wimax_auth.php&quot;)" onmouseout="change_focus_out()" width="120px" height="30px" style="color: rgb(255, 255, 255); cursor: pointer;">
<tbody>
<tr>
<td>Authentication</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>