با سلام
من نیاز دارم که برنامه ای را با دو زبان بنویسم قسمتی از این برنامه با C++‎ و قسمتی دیگر با C#‎ است می دانم که در visual studio می توان این کار را کرد ولی راستش نمی دانم چگونه
در ضمن من چندان در برنامه نویسی حرفه ای نیستم تا کنون هم در حد رفع نیاز کار کرده ام
اگر کسی بتواند به من کمک کنند متشکر می شوم