سلام دوستان
دسوتوری خواستم که هرچه در یک کادر نوشته شود و بازدن تاید به جیمل من ارسال کند

اگه ممکن هست کمک کنید

دوستو را بم بدید یا یه پرجه ساده که در ان این دوستور وجود داشته باشد

به امکانیت ویرایش نه اینکه فایل ستاپ بدین

مرسی