سلام دوستان

یه برنامه میخواستم بنویسم
بنده یک سری اطلاعات کد شده تو یک فایل تکست دارم

نمونش :

94/02/19 16:12:15-->
Boot Counter:67
Version:3.212
License:0
----------------------------------------------------
94/02/19 16:12:16-->from sim900: ATE0
----------------------------------------------------
94/02/19 16:12:34-->
Boot Counter:69
Version:3.212
License:0

----------------------------------------------------

94/02/19 16:12:35-->from sim900:
OK

----------------------------------------------------
94/02/19 16:12:36-->Incomming SMS from Irancell: 06450634062A063106A9002006AF06310627064506CC060C0020062A0646063806CC06450627062A00200627062A064806450627062A06CC06A9002006280631062706CC002000530069006D0063006F006D00200

----------------------------------------------------
94/02/19 16:12:36-->UnKnown phone number.operation not allowed
----------------------------------------------------
94/02/19 16:12:37-->from PC:

----------------------------------------------------
94/02/19 16:12:39-->Incomming SMS from Irancell: 0634062F002E00200644063706410627002006280631062706CC00200627063706440627063900200627063200200646062D064806470020064806270631062F002006A90631062F06460020062A0646063806CC0

----------------------------------------------------

94/02/19 16:12:39-->UnKnown phone number.operation not allowed

----------------------------------------------------

94/02/19 16:21:53-->from sim900: ATE0
----------------------------------------------------
94/02/19 16:21:55-->from PC:
----------------------------------------------------
94/02/19 16:28:30-->from Client: (1*1@30#338)(1*2@236#395)(1*3@228#397)(1*4@231#392)(1*5@231#393)(1*6@1#293)(1*7@0#293)(1*8@55#352)(1*9@1#296)(1*10@20#385)(1*11@1#337)(1*12@635#447)(1*13@17#394)(1*14@0#339)

-------------------------------------------------
94/02/19 16:28:33-->from Client: (1*1@30#338)(1*2@236#395)(1*3@228#397)(1*4@231#392)(1*5@231#393)(1*6@1#293)(1*7@0#293)(1*8@55#352)(1*9@1#296)(1*10@20#385)(1*11@1#337)(1*12@635#447)(1*13@17#394)(1*14@0#339)

---------------------------------------------------
94/02/19 16:29:33-->from Client: (1*1@30#338)(1*2@235#394)(1*3@228#397)(1*4@231#392)(1*5@231#393)(1*6@1#293)(1*7@0#293)(1*8@55#352)(1*9@1#296)(1*10@20#385)(1*11@1#337)(1*12@635#447)(1*13@17#394)(1*14@1#340)

من قسمت هایی که تو خطش from Client داره رو استخراج کنم
ما الان تو تکست بالا 3 تا خط لازمه رو داریم
تو این خط ها اطلاعات و داده هامون هست
بنده میخوام اطلاعات رو یکی یکی جدا و تو یک رشته ذخیره کنم و در نهایت تو یه دیتابیس هم رو بریزم
اطلاعاتی که من لازم دارم تاریخ هست که به این صورته 94/02/19 اول خط ها هست
بعد ساعت 16:30:34 و مهم تر از اون اطلاعات جلوی From Client که 14 تا سطر هست که ازشون 3 تا مقدار میاد بیرون
مثل این (1*1@30#338)
1 (اولی) = برابر با شماره سالن
1 (دومی) = نوع داده ارسالی (با نوع داده وی بی اشتباه نشه)
30 = مقدار داده
بعد از استخراج بره به 13 پرانتز دیگه و هی به ترتیب ادامه بده و ذخیره کنه توی دیتابیس

این کاریه که میخوام

دوستان بعدا جبران خواهد شد
میتونم 8 نوع اسکریپت وبلاگدهی بدم
دیتابیس جیمیل
بانک ایمیل تفکیک شده
و ...