با سلام
یه چند تا سوال داشتم در مورد sql server که در مورد سوالات امتحانی که استادمون داده واسم مبهمه و تو اینترنت هم سرچ کردم ولی چیزی دستگیرم نشد اگه میشه راهنمایی کنید
================================================== =====
1.schema database چست؟
2.مجوعه دستورهای که باعث تغییر در شمای پایگاه داده میشه چه مینامند؟ مبهمه واسم
3.نحوه نگارش یک نمونه از دستور فوق بیان کنید؟ این و هرچی سرچ کردم پیدا نکردم
================================================== ======
4.دستوری بنویسید که که ahmad اجازه خواندن و به روزرسانی course (فرض) ستون title اعطا کنید؟
دستوری بنویسید که نقشی به نام assisstant را ایجاد و تمامی اختیارات ahmad را به وی اعطا کند؟
شرمنده که زیاد بود سوالاتم