سلام دوستان من دانشجو رشته حسابداری هستم استادمون یه چهارتا سوال داده بهمون که واقعا سخته فردا هم اخرین جلسه کلاسشه.
میتونین واسم هرکدومشو که تونستین بنویسین؟
یکی از اینا
1_برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی دریافت کند و سپس تمامی عددهای اولی که باهم دو واحد اختلاف دارند و از n کوچکتر هستند را چاپ کند؟"
2_برنامه ای بنویسید که دو آرایه 10عنصری را از ورودی دریافت کند و سپس اعداد اول مشترک در دو آرایه را جداگانه چاپ کند؟"
3_برنامه ضرب دو ماتریس 3*3 با استفاده از تعریف تابع
4_برنامه جمع دو ماتریس 3*3 با استفاده از تعریف تابع
هر کدومو بزنین ممنونتون میشم