باسلام
من یک برنامه به زبان c++ نوشتم که قد و وزن را میگیرد م میگوید وزن استاندارد است یا خیر.یک مشکلی که در برنامه وجود دارد این است که اگر در قسمت قد یا وزن هرچیزی غیراز عدد وارد شود برنامه سرریز میشود.لطفا راهنمایی کنید
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(){
cout<<"programers:samaneh safartoobi,mehrnoosh ghanbari,zeynab sadeghian"<<endl;
double m,n,d;
cout<<"lotfan ghade khod ra be metr vared konid(mesal: 1.76): ";
cin>>m;
cout<<endl;
cout<<"lotfan vazne khod ra vared konid:";
cin>>n;
cout<<endl;
d=n/(m*m);
if(d<20)cout<<"shoma kamboude vazn darid";
else if(d<25)cout<<"vazne shoma normal ast";
else if(d<100)cout<<"shoma ezafe vazn darid";
cout<<endl;
getch();return 0;}