اخیراً متوجه مشکلی در VB6 شده*ام که واقعاً بنظر یک بن بست می*آید.

اخیراً متوجه شدم که VB6 فقط می*تواند 861 فرم در هر پراجکت داشته باشد و هنگامی که شما می*خواهید فرم دیگری به آن اضافه کنید خطای Out of memory را دریافت می*کنید.

ما یک پراجکت بزرگ و قدیمی داریم که در حال توسعه آن هستیم و نمی*توانیم تغییرات بنیادین درآن دهیم. پس خواهش میکنم پیشنهاد استفاده از تب و ارری بجای این تعداد فرم نداشته باشید.

از آنجایی که می*توانید حدس بزنید من نمی*توانم پراجکت اصلی را پیوست کنم اما برای بررسی مشکل یک پراجکت تست با 861 فرم ایجاد کرده*ام که شما می*توانید خطا را در آن ببینید.

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]