سلام.

دو اسم داریم. می خواهیم ایندکس حروف مشابه و خود حروف را بیروم بکشیم.

لطفاً راهنمایی نمایید

با تشکر