با سلام
آیا می شه یک جدول رو کوری کرد و بعد فیلدهای بدست اومد رو با مقادیر جدول دیگر پر کرد
به طور مثال
خروجی جدول اول
ID Name StatuseID1 StatuseID2
=================
3 1 ش1 1
و در مرحله بعد می خوام status id ها رو با مقادیر جدول دیگه ای جایگزین کنه
ID Name

===== ============
اتصال الویه 1
محدود کننده 2

اساتید باید چهکار کرد؟!