با سلام خدمت دوستان
من در اجرای برنامه زیر به مشکب برمیخورم... درواقع با DEV C++a که کامپایلش می کنم هیچ اروری نمیده ... ولی عبارتی رو که میخوام توی خروجی نمایش نمیده ... ممنون میشم من رو راهنمایی کنید..
کد:
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
{
int x[11] = {0,300,1000,1500,1700,2000,3000,3300,4000,4500,5000};
int y[11] = {32.0,122.4,296.4,405.7,447.6,608.4,704.7,761.4,891.9,983,1072.6};
int i=1,j=1,z;
int L[11]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
int q[11]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
while (j<=11)
{
  if (j==1)
  {
    for (i=2;i<12;i++)
     {
      L[1]=L[1]*(z-x[i]);
      q[1]=q[1]*(x[j]-x[i]);
     }
   }
  else if (j=~1)
  { 
       for (i=1;i<j;i++)
       {
       L[j]=L[j]*(z-x[i]);
       q[j]=q[j]*(x[j]-x[i]);
       }
       for (i=(j+1);i<=11;i++)
       {
       L[j]=L[j]*(z-x[i]);
       q[j]=q[j]*(x[j]-x[i]);
       }
   }
j++;
}
int e[11];
for (i=1;i<=11;i++)
{
	e[i]=(y[i]*L[i])/q[i];
}
int f=0;
for (i=1;i<=11;i++)
{
	f=f+e[i];
}
std::cout<<f;
return 0;
}