سلام کسی در مورد ساختار ها یا همون Structure ها تو زبان سی مطلب یا مقاله ای نداره ؟
خیلی لازم دارم ولی چیز چندانی پیدا نمی کنم